• DON'T HESITATE
    TO COOPERATE WITH US

CONTACT

Łukasz Jackowicz
Freight Forwarding Manager
tel.: + 48 530 449 000
e-mail: lukasz.jackowicz@mazovia-logistics.pl
GG nr 8677609
Skype: lukasz.jackowicz@mazovia-logistics.pl
Trans.eu numer: 650982
Kazimierz Skroński
Fleet Coordinato
r
tel.: + 48 530 585 000
e-mail: kazimierz.skronski@mazovia-logistics.pl
GG nr 49253517
Skype:
Trans.eu numer: 650982
Pawel Michalowski
Regional Sales Manager
(Area UK)

mobile: +44 7782 271 295
e-mail: pawel.michalowski@mazovia-logistics.pl

BIURO
Mazovia Logistics Sp. z o.o.
„Galeria Błonie”
ul. Powstańców 18 B lok. 6
PL 05-870 Błonie
tel.: 530 585 000
fax +48 22 185 51 75
e-mail: biuro@mazovia-logistics.pl

DANE SPÓŁKI
RS 0000526495 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: PL5272721851
REGON: 147472191

Rachunki bankowe: Bank PKO S.A. w Warszawie
SWIFT Code PKO PPLPW
Nr konta PLN: 24 1240 1053 1111 0010 6057 7956
Nr konta EUR: 91 1240 1053 1978 0010 605 78214

REGISTERED
 SEAT
Mazovia Logistics Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 
PL 02-663 Warszawa 
BECOME OUR PARTNER TODAY!
copyright © Mazovia Logistics Sp. z o.o.